Lug
19
2012

AVRESCHIDA

Scritto da Salvatore
PDFStampaE-mail

 

AVRESCHIDA

 

Avreschet...e si nd'ischėdat sa lughe

subra ojittos sonnigosos

de furfurarzos in sas teulas

e in sos filos de carrera mia.

 

Buttios lutzigos de lentore

...ismentigados dai sa notte

peri sas semidas de Restelias.

E currere...e currere a pistare s'erva:

babbaudos...pabareddos e fiores,

profumu d'ervas friscas.

 

Et 'eo...minore...cun sos annos a pala

a m'infundere sos pes de biadia

cun su tempus cabuladu in presse.